Les U-Boote du type VII-C
mis en serviceNuméro
Chantiers de Construction
U-69 à U-72
GERMANIA WERFT à KIEL
U-77 à U-82
VEGESACKER WERFT à VEGESACK
U-88 à U-92
FLENDER-WERKE à LÜBECK
U-93 à U-98
GERMANIA WERFT à KIEL
U-132 à U-136
VEGESACKER WERFT à VEGESACK
U-201 à U-212
GERMANIA WERFT à KIEL
U-221 à U-232
GERMANIA WERFT à KIEL
U-235 à U-250
GERMANIA WERFT à KIEL
U-251 à U-299
VEGESACKER WERFT à VEGESACK
U-301 à U-327
FLENDER-WERKE à LÜBECK
U-331 à U-350
NORDSEE WERKE à EMDEN
U-351 à U-370
FLENSBURG SHIFFBAU à GESTEMUNDE
U-371 à U-394
HOWALDTS WERKE à KIEL
U-396 à U-400
HOWALDTS WERKE à KIEL
U-401 à U-430
DANTZIGER WERFT à DANTZIG
U-431 à U-450
F. SCHICHAU à DANTZIG
U-451 à U-458
DEUTSCHE WERKE à KIEL
U-465 à U-486
DEUTSCHE WERKE à KIEL
U-551 à U-650
BLOHM UND VOSS à HAMBURG
U-651 à U-683
HOWALDTS WERKE à HAMBURG
U-701 à U-722
H.C. STÜLCKEN SOHN à HAMBURG
U-731 à U-750
F. SCHICHAU à DANTZIG
U-751 à U-768
KRIEGSMARINE WERFT à WILHELMSHAVEN
U-771 à U-779
KRIEGSMARINE WERFT à WILHELMSHAVEN
U-821 à U-822
STETTINER ODER WERKE à STETTIN
U-825 à U-828
F. SCHICHAU à DANTZIG
U-901
STETTINER VULCAN WERKE à STETTIN
U-903 à U-904
FLENDER-WERKE à LÜBECK
U-905 à U-908
H.C. STÜLCKEN SOHN à HAMBURG
U-921 à U-930
NEPTUN WERFT à ROSTOCK
U-951 à U-1005
BLOHM VOSS à HAMBURG
U-1007 à U-1010
BLOHM VOSS à HAMBURG
U-1013 à U-1025
BLOHM VOSS à HAMBURG
U-1051 à U-1058
GERMANIA WERFT à KIEL
U-1063 à U-1065
GERMANIA WERFT à KIEL
U-1101 à U-1110
NORDSEE WERKE à EMDEN
U-1131 à U-1132
HOWALDTS WERKE à KIEL
U-1161 à U-1169
DANTZIGER WERFT à DANTZIG
U-1171 à U-1172
DANTZIGER WERFT à DANTZIG
U-1191 à U-1210
F. SCHICHAU à DANTZIG
U-1271 à U-1278
VEGESACKER WERFT à VEGESACK
U-1280 à U-1290
VEGESACKER WERFT à VEGESACK
U-1301 à U-1307
FLENSBURG SHIFFBAU à GESTEMUNDEgauche

Homepage